Tính a mũ n (dùng chương trình con)

Tính a mũ n (dùng chương trình con)
5 (100%) 480 votes

Tính a mũ n (dùng chương trình con)

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • chuong trinh con tinh x^n
  • nhap a mux n
  • viết các chương trình con tính a mũ n
  • viết chương trình tính a mũ n
  • viết chương trình tính a^n
+