Giải Lý lớp 11 Bài 13: Dòng điện trong kim loại

Giải Lý lớp 11 Bài 13: Dòng điện trong kim loại C1 trang 75 SGK: Vì sao người ta chọn dây bạch kim để làm nhiệt kế điện trở dùng trong công nghiệp? Trả lời: Nhiệt kế điện trở dùng trong công nghiệp là một thiết bị xác định nhiệt độ của vật dựa vào … Read moreGiải Lý lớp 11 Bài 13: Dòng điện trong kim loại

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2 Bài 1: Nối các điểm để được: a) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng: b) Một hình tam giác: c) Một hình tứ giác. Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là: AB … Read moreGiải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161 Bài 1 (trang 161 SGK Toán 4): Trong các số 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20 601: a) Số nào chia hết cho 2? Số nào nào chia hết cho 5? b) Số nào chia hết cho 3? Số nào chia … Read moreGiải Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Bài 1 (trang 163 SGK Toán 4): Đặt rồi tính: a) 2057 ×13 428×125 3167 ×204 b) 7368: 24 13 498: 32 285 120: 216 Lời giải: Bài 2 (trang 163 SGK Toán 4): Tìm x: a) 40 × … Read moreGiải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164 Bài 1 (trang 164 SGK Toán 4): Tính giá trị của các biểu thức: m +n ; m – n; m×n; m: n, với: a) m = 925 ; n = 28 b) m 2006; n = … Read moreGiải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164