Toán học lớp 9

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Toán học lớp 9 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Toán học cho học sinh lớp 9.


Giải Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp Bài 15 (trang 75 SGK Toán 9 tập 2): Các khẳng định sau đây đúng hay sai? a) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. b) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì cùng…