Trên vỏ các thiết bị điện thường ghi những số liệu kỹ thuật gì? Em hãy giải thích ý nghĩa các số liệu đó và lấy một vài ví dụ?

Trên vỏ các thiết bị điện thường ghi những số liệu kỹ thuật gì? Em hãy giải thích ý nghĩa các số liệu đó và lấy một vài ví dụ?

Ghi số liệu là W và V.

W là công suất để người dùng biết công suất của thiết bị đồ dùng điện là bao nhiêu, còn V là điện áp định mức để người dùng biết điện áp của đồ dùng điện và điện áp ấy phải phù hợp với mạng điện trong nhà 

VD: quạt điện có công suất 56W và điện áp 240V…

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • trên vỏ các thiết bị điện thường ghi những số liệu kĩ thuật gì? em hãy giải thích ý nghĩa các số liệu đó và lấy một vài ví dụ
  • trên các vỏ thiết bị điện thường ghi những số liệu kĩ thuật j
  • trên vỏ các thiết bị điện và đồ dùng điện thường ghi những số liệu giải thích ý nghĩa của những số liệu đó
DMCA.com Protection Status