Home / Môn đại cương / Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Triết học về tự nhiên, siêu hình học về Omêga

Triết học về tự nhiên, siêu hình học về Omêga

Dựa vào những nghiên cứu về địa chất học, cổ sinh học và cổ nhân học, Tâyia đã đi tới một kết luận có bản như sau: Vũ trụ không phải là một trật tự, mà là một quá trình. Vũ trụ được biến động từ vũ trụ phát sinh. Theo ông, chiếc chìa khóa cơ bản mở ra khả năng hiểu biết đúng đắn bản chất và xu hướng của vũ trụ phát sinh là lý thuyết về tiến hóa không chỉ áp dụng cho giới động vật mà chung cả cho vũ trụ. Vì vậy, ông đã cho rằng: hơn là một lý thuyết, một hệ thống, một giả thuyết, tiến hóa là một điều kiện để tất cả những cái đó phải dựa vào và phải được thỏa mãn để có thể tư duy và trở thành chân lý.

Theo Tâyia, trong vũ trụ tiến hóa có hai quá trình theo hai hướng ngược với nhau: a) những quá trình thoái bộ: Entropie, sự hướng ra bên ngoài, sự bành trướng; b) những quá trình tiến lên: Extropie, sự phức tạp hóa, sự hạt hóa, sự hướng vào bên trong.

Nhà triết học Pháp coi yếu tố tiền – sự sống ià cái cố hữu ở vật chất, đồng thời, trong khi đưa ra một học thuyết có tính chất duy vật về nguồn gốc sự sống trên trái đất, ông khẳng định rằng, vật chất hữu cơ nảy sinh từ vật chất vô cơ qua con đường tự nhiên, trong những điều kiện tụ nhiệt điện đặc biệt của một thời đại địa chất xa xưa. Trong sự tiến hóa, các nhân tố tinh thần giữa địa vị thống ngự – vai trò ấy lớn hơn nhiều so với điều giả định của những người theo chủ nghĩa Đácuyn. Ở con người, nhân tố tinh thần có tính sáng tạo, là lực thúc đẩy của tiến hóa.

Cái vật chất tự sinh tồn và tự hoạt động phải trải qua quá trình tiến hóa có tính chất cơ giới, mà có tính chất tinh thần to lớn. Cái mắt xích cuối cùng trong quá trình tiến hóa đó là điểm Omêga: đó là sự hoàn thiện tối cao của sự tiến hóa trên trái đất và của sự chuyển tiếp sang một thể tồn tại cao hơn.

Xem thêm:  Phân tích các điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tư bản xã hội?

Tiêu chuẩn của sự tiến hóa vào trong cơ thể bậc cao theo Tâyia, là trình độ trí não hóa. Điều đó đã được chứng thực bằng cấu trúc hoàn thiện hơn cả của não người so với não động vật khác. Những cuộc khảo sát ở tự nhiên đã làm cho Tâyia tin chắc rằng, con người đã xuất hiện cùng một cách như bất kỳ chủng loại nào. Như vậy, con người hiện đại đã có những tổ tiên -trái với truyền thống Thánh kinh và Giáo hội – trong những thời kỳ xa xưa trước khi có con người. Con người đã tiến từ giới động vật và đã dẫn đầu nhờ cơ chế vật chất đặc trưng, nhờ lao động xã hội và tư duy. Nền văn hóa là sản phẩm của con người, tạo thành cái trí quyển – một quyển mới, một lớp tinh thần, cho đến nay vẫn tồn tại với trái đất.

Trong tiến trình phát triển của vật chất, cái năng lượng tiếp tuyến bề ngoài càng ngày càng trở thành phụ thuộc vào năng lượng xuyên tâm bên trong, tạo thành khả năng cho các bản thể sống đạt tới các hình thức tinh thần bậc cao.

Không theo quan niệm duy tâm khác cho rằng, tinh thần có tính thứ nhất so với vật chất, Tâyia cho đó là một hiện tượng, một bậc cao của sự phát triển của vật chất đã được hoàn thiện trong sự tiến hóa nhờ con đường gia tăng của năng lượng xuyên tâm.

Khái niệm Omêga có vị trí đặc biệt trong lý thuyết tiến hóa. Tâyia cho rằng, đến cái điểm Omêga ấy, thì sự tiến hóa sẽ chấm dứt và sư thăng bằng thường xuyên được thiết lập.

Tâyia gán cho Omêga một bản chất biện chứng. Một mặt, Omêga vẫn tồn tại như một lực lượng vĩnh cửu, siêu tự nhiên và có tính chất tâm linh, làm nhiệm vụ dẫn dắt một cách có mục đích những quá trình của thế giới vật chất và tinh thần hướng về chính nó; mặt khác, Omêga bộc lộ như một điểm siêu nghiệm, tối hậu trên con đường phát triển tự nhiên và cụ thể của thế giới. Nó lái một cách có mục đích sự phát triển của năng lượng xuyên tâm, tức năng lượng chinh phục dần từng bước năng lượng tiếp tuyến bên ngoài của các cơ thể. Năng lượng xuyên tâm ấy làm cho cơ thể động vật trở thành sống động và sẽ tan rã vào lúc cơ thể ấy chết và biến thành trạng thái năng lượng tiềm tàng, tự nó tìm đường đi khỏi năng lượng tiếp tuyến bên ngoài và quay về với Omêga.

Xem thêm:  Tư tưởng Nho gia

Nội dung của sự trình bày trên của Tâyia cho ta thấy rằng, năng lượng xuyên tâm đó không phải cái gì khác mà là cái linh hồn theo nghĩa của Đạo Kitô. Và sau khi chết, tất cả mọi linh hồn, tức những lực lựợng xuyên tâm đó, tập trung lại, đồng quy về điểm Omêga nằm ở ngoài thế giới.

Điểm Omêga chính là nơi dung hợp vũ trụ – phát sinh và Kitô – phát sinh, tức sự nhập thế của Kitô trong vũ trụ tiến hóa. Sự đồng nhất vũ trụ – phát sinh và Kitô – phát sinh không thể không gây nên sự phản ứng trong giới công giáo chính thống. Ngưòi theo chủ nghĩa Tômát, E.Ginsông công kích luận điểm đó của Tâyia, bởi vì ở một nghĩa nào đó, Chúa chỉ còn là kết quả của sự phát triển tiến hóa, "cái chức năng mới của Kitô thiếu sự cao cả và sự cao thượng".

Quan niệm về Omêga đã làm hiện lên một chủ nghĩa phiếm thần. Chúa ngập trong các sự vật, trở thành một "yếu tố” và do đó, chi phối các quá trình của tự nhiên trong tiến trình tiến hóa của cái "ruột của vật chất". Vì Chúa Kitô là một người trong nhân dân nên đồng thời Ngưòi cùng "siêu kích thích" sự nâng cao ý thức chung. Cuối cùng, Người trở về Trung tâm của Chúa Trời mà Ngưòi chưa bao giờ xa rời. Mặc những lời cầu viện tới Kinh thánh và Giáo hội, và dù đây là một quá trình hành động ngược lại với công việc khảo sát khoa học, cái phép biện chứng huyền bí của Tâyia đã không tránh khỏi bị buộc tội là tà giáo.

Check Also

nu sinh dak lak xin1115 040129 310x165 - Triết học xã hội và đạo đức

Triết học xã hội và đạo đức

Chủ nghĩa Tômát mới cũng như bất cứ hệ thống thần học nào, bao giờ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *