Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu.

Chim bồ câu trống có cơ quan giao cấu tạm thời (do xoang huyệt các lộn ra), thụ tinh trong, đẻ 2 trứng/1 lứa, trứng có vỏ đá vôi. Trứng thì được cả chim trống và chim mái ấp, chim non yếu, được nuôi bằng sữa diều của chim .

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • trình bày đặc điểm sinh sản của
  • trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu?
  • Đặc diểm sinh sản của voi
Xem thêm:  Các động vật nuôi ở địa phương em có những ý nghĩa gì đối với sự phát triển kinh tế?
DMCA.com Protection Status