Home / Lịch sử / Lịch sử lớp 10 / Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của Bạch Đằng năm 938

–  Nguyên nhân thắng lợi:

+ Do tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta khi hưởng ứng cuộc kháng chiến do Ngô Quyền lãnh đạo, đóng góp sức lực của mình để xây dựng được trận địa cọc lớn trên sông Bạch Đằng.

+ Do sự chỉ huy tài giỏi của Ngô Quyền và của tướng lĩnh, đã biết phát huy sức mạnh của dân tộc, biết sử dụng và phát huy các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", biết phát huy sở trường "thuỷ chiến" của dân tộc ta để giành thắng lợi.

– Ý nghĩa:

+ Đây là một chiến thắng lẫy lừng của dân tộc ta, đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Nam Hán.

+ Đã bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc và mở ra thời đại độc lập đối với dân tộc ta.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • Nguyên nhân thắng lợi của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - "Đồng minh những người cộng sản" ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

“Đồng minh những người cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

Trong những năm sống ở Anh, Mác và Ăng-ghen đã liên hệ với tổ chức …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *