Home / Địa lý / Địa lý lớp 12 / Trình bày những đặc điểm chính của vùng công nghiệp.

Trình bày những đặc điểm chính của vùng công nghiệp.

– Vùng lãnh thổ rộng lớn.

– Bao gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp.

– Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa.

– Có các ngành phục vụ và bổ trợ.

Check Also

nu sinh d0181115 040156 310x165 - Hãy xác định trên bản đồ các mỏ lớn trong vùng và phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác thế mạnh về tài nguyên khoáng sản của vùng.

Hãy xác định trên bản đồ các mỏ lớn trong vùng và phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác thế mạnh về tài nguyên khoáng sản của vùng.

–  Các mỏ lớn: than ở Quảng Ninh, sắt (Yên Bái), kẽm – chì (Chợ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *