Trình bày sự thay đổi trong phân bố lại dân cư của Hoa Kì, giải thích nguyên nhân.

– Dân cư Hoa Kì đang di chuyển từ các vùng công nghiệp phía nam Hồ Lớn và đông bắc ven Đại Tây Dương xuống phía nam và duyên hải Thái Bình Dương.

Loading...

– Nguyên nhân: các thành phố mới với các ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao, năng động được hình thành ở phía nam và duyên hải Thái Bình Dương đã kéo theo sự di chuyển của dân cư Hoa Kì.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • trình bày cách để phân bố lại dân cư ở việt nam
Xem thêm:  Nền kinh tế của khu vực Đông Âu có những khác biệt gì so với các khu vực khác của châu Âu.
DMCA.com Protection Status