Home / Sinh học / Sinh học lớp 6 / Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào?

Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào?

Thí nghiệm để biết cây dài ra do đâu. Có thể gieo một số hạt đậu xanh hay lạc vào chậu đất ẩm. Khi cây cao độ 6 – 8cm thì ngắt ngọn một số cây, số cây còn lại đế nguyên. Để cây ra chỗ sáng. Sau vài ngày, quan sát thấy cây không bị ngắt ngọn tiếp tục cao lên còn các cây bị ngắt ngọn thì thân không cao lên được. Từ đó cho phép kết luận: thân cây dài ra là do chồi ngọn.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • trinh bay thi nghiem de biet cay dia ra do bo phan nao
Xem thêm:  Thế nào là thực vật quý hiếm?

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

+ Giống nhau:  –   Đều đã hình thành các cơ thể đa bào, các tế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *