Home / Địa lý / Địa lý lớp 9 / Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta.

Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta.

+ Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du hơn 30 dân tộc

  – Ở vùng thấp: người Tây, Nùng tập trung nhiều ở tả ngạn sông Hồng. Người Thái, Mường phân bố từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Mã.

  – Người Dao sống chủ yếu trên các sườn núi từ độ cao 700 đến 1000 m.

  – Người Mông sống trên các vùng núi cao.

* Khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên có trên 20 dân tộc, cư trú thành vùng khá rõ rệt

  – Người Ê – đê ở Đắk Lắk

  – Người Gia – rai ở Kon Tum và Gia Lại

  – Người Mông, Cơ – ho ở Lâm Đồng…

* Duyên hải cực nam Trung Bộ có người Chăm (Ninh Thuận, Bình Thuận)

* Nam Bộ có người Khơ – me, người Chăm

* Người Hoa sống chủ yếu ở các đô thị, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh

+ Hiện nay, công cuộc đổi mới kinh tế – xã hội, những chính sách mới đã làm cho bức tranh phân bố các dân tộc trên lãnh thổ nước ta có nhiều thay đổi.

Check Also

7215 1494911290057 1016 310x165 - Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp?

Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp?

+ Tiêu thụ nông sản, giúp cho nông nghiệp phát triển ổn định. + Làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *