Home / Lịch sử / Lịch sử lớp 5 / Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì?

Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì?

Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì?

Đêm 18 rạng sáng 19 – 12 – 1946, Trung ương Đảng và Chính phủ họp. quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.

Hà Nội nêu cao tấm gương “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Những chiến sĩ Vệ quốc quân và tự vệ của Thủ đô đã giành giật với địch từng góc phố. Đồng bào đã khuân bàn ghế, giường, tủ, hòm xiểng, cánh cửa,.. ra đường phố làm chướng ngại vật cản bước quân địchể Ròng rã 60 ngày đêm, ta đánh hơn 200 trận, loại khỏi vòng chiến đấu gần 2000 tên, giam chân địch để bảo vệ cho hàng vạn đồng bào và Chính phủ rời thành phố về căn cứ kháng chiến.

Ở các địa phương khác trong cả nước, cuộc chiến đấu chống quân xâm lược cũng diễn ra quyết liệt. Nhân dân ta chuẩn bị kháng chiến lâu dài với “kháng chiến nhất định thắng lợi”.

Check Also

7215 1494911290057 1016 310x165 - Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì? Sau …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *