Tóm tắt nội dung về cấu tạo chất

Tóm tắt nội dung về cấu tạo chất – Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử. – Các phân tử chuyển động không ngừng. – Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. Từ khóa tìm kiếm nhiều:nêu 4 nội dung về cấu … Read moreTóm tắt nội dung về cấu tạo chất

Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử

Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử + Loại phân tử: đều giống nhau (cùng một chất) + Tương tác phân tử: chất khí < chất lỏng < chất rắn + Chuyển động phân tử: – Chất khí: tự do, hỗn loạn – Chất lỏng: chuyển động xung quanh các vị trí … Read moreNêu các tính chất của chuyển động của phân tử

Nêu ví dụ chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút, lực đẩy.

Nêu ví dụ chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút, lực đẩy. Ví dụ về lực hút giữa các phân tử: cho hai thỏi chì có mặt nhẵn tiếp xúc với nhau thì chúng hút nhau (vì khi đó khoảng các giữa các phân tử ở 2 mặt gần nhau) Cho chất khí … Read moreNêu ví dụ chứng tỏ giữa các phân tử có lực hút, lực đẩy.

Nội năng của một lượng khí lí tưởng có phụ thuộc vào thể tích khí không? Tại sao?

Nội năng của một lượng khí lí tưởng có phụ thuộc vào thể tích khí không? Tại sao? Không, vì nội năng của khí lí tưởng không bao gồm thế năng tương tác phân tử, nên không phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử – tức không phụ thuộc vào thể tích khí. … Read moreNội năng của một lượng khí lí tưởng có phụ thuộc vào thể tích khí không? Tại sao?

Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của các loại chất rắn này.

Chất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của các loại chất rắn này. Chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh thể, do đó có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định. Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc chất đa tinh thể, … Read moreChất rắn kết tinh là gì? Hãy nêu các tính chất của các loại chất rắn này.

Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.

Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể. + Chất rắn đơn tinh thể là chất rắn được cấu tạo từ một tinh thể, tức các hạt của nó sắp xếp trong cùng một mạng tinh thể chung. Chất đơn tinh thể có tính dị hướng. + Chất đa tinh … Read morePhân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.

Chất rắn vô định hình là gì? Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này.

Chất rắn vô định hình là gì? Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này. Chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể, do đó không có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định. Chất vô định hình có tính đẳng hướng. Từ khóa tìm kiếm nhiều:hãy … Read moreChất rắn vô định hình là gì? Hãy nêu các tính chất của loại chất rắn này.

Kích thước của các tinh thể phụ thuộc điều kiện gì?

Kích thước của các tinh thể phụ thuộc điều kiện gì? Kích thước của các tinh thể phụ thuộc tốc độ kết tinh khi chuyển từ thể lỏng sang thể rắn: Tốc độ kết tinh càng nhỏ thì kích thước của các tinh thể càng lớn. Từ khóa tìm kiếm nhiều:kích thước của các tinh … Read moreKích thước của các tinh thể phụ thuộc điều kiện gì?

+