Vật lý lớp 11

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Vật lý lớp 11 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Vật lý cho học sinh lớp 11.


So sánh bản chất của điện trường và từ trường

So sánh bản chất của điện trường và từ trường Từ khóa tìm kiếm nhiều:so sánh điện trường và từ trườngso sánh bản chất của điện trường và từ trườngNêu sự khác nhau giữa điện trường và từ trườngso sánh bản chất của điện trường và từ trường sức từso sánh từ trường với điện…

Học sinh giỏi

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào? Cảm ứng từ tại một điểm: • Tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây ra từ trường; • Phụ thuộc dạng hình học của dây dẫn; • Phụ thuộc vào vị trí của điểm…

Học sinh giỏi

Dòng điện Fu-cô là gì? Mọi khối kim loại chuyển động trong từ trường, lực từ Lo-ren-xơ tấc dụng nên các êlectron tự do trong khối kim loại làm các êlectron này chuyển động tạo thành dòng điện cảm ứng. Dòng điện cảm ứng gọi là dòng điện Fu-cô.