Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào? Cảm ứng từ tại một điểm: • Tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây ra từ trường; • Phụ thuộc dạng hình học của dây dẫn; • Phụ thuộc vào vị trí của điểm … Read moreCảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ. "Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều của vectơ v khi q0 >0 và ngược chiều vectơ v khi q0<0.Lúc đó chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều của … Read morePhát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.

So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường.

So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường. • Giống nhau: – Tia phản xạ đều truyền ngược lại được môi trường đầu – Đều tuân theo định luật phản xạ. • Khác nhau: – Cường độ của tia phản xạ toàn phần lớn bằng cường độ tia tới; Còn cường độ … Read moreSo sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường.