Home / Vật lý / Vật lý lớp 11

Vật lý lớp 11

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Vật lý lớp 11 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Vật lý cho học sinh lớp 11.

Dòng điện Fu-cô là gì?

anh girl xinh hoc sinh cap 3 rang khenh 310x165 - Dòng điện Fu-cô là gì?

Dòng điện Fu-cô là gì? Mọi khối kim loại chuyển động trong từ trường, lực từ Lo-ren-xơ tấc dụng nên các êlectron tự do trong khối kim loại làm các êlectron này chuyển động tạo thành dòng điện cảm ứng. Dòng điện cảm ứng gọi là dòng điện Fu-cô.

Read More »