Vật lý lớp 12

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Vật lý lớp 12 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Vật lý cho học sinh lớp 12.


Học sinh giỏi

Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động? Điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian, đồng thời dòng điện i lệch pha π /2…

Học sinh giỏi

Dao động điện từ tự do là gì? Dao động điện từ tự do  là biến thiên điều hòa theo thời gian của điện tích q của bản tụ điện và cường độ dòng điện i ( hoặc cường độ điện trường và cảm ứng từ ) trong mạch dao động. Từ khóa tìm kiếm…