Tại sao có thể nói sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gian, vừa có tính tuần hoàn theo không gian?

Tại sao có thể nói sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gian, vừa có tính tuần hoàn theo không gian? Sóng là quá trình tuần hoàn theo thời gian có nghĩa là cứ sau một khoảng thời gian bằng một chu kì thì sự dao động của một điểm lại trở lại y … Read moreTại sao có thể nói sóng vừa có tính tuần hoàn theo thời gian, vừa có tính tuần hoàn theo không gian?

Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?

Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động? Điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian, đồng thời dòng điện i lệch pha π /2 … Read moreNêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?

Dao động điện từ tự do là gì?

Dao động điện từ tự do là gì? Dao động điện từ tự do  là biến thiên điều hòa theo thời gian của điện tích q của bản tụ điện và cường độ dòng điện i ( hoặc cường độ điện trường và cảm ứng từ ) trong mạch dao động. Từ khóa tìm kiếm … Read moreDao động điện từ tự do là gì?