Home / Vật lý / Vật lý lớp 12

Vật lý lớp 12

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Vật lý lớp 12 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Vật lý cho học sinh lớp 12.

Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?

nu sinhg do guc hinh 3 310x165 - Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?

Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động? Điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian, đồng thời dòng …

Read More »