Vật lý lớp 8

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Vật lý lớp 8 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Vật lý cho học sinh lớp 8.


Học sinh giỏi

Mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, nhưng nếu thay bằng dây dẫn khá dài có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Hãy giải thích tại sao. Nếu mắc bóng đèn vào…

Học sinh giỏi

Tại sao với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng lên tới nhiệt độ cao, còn dây nối với bóng đèn hầu như không nóng lên? Vì dây tóc bóng đèn và dây nối mắc nối tiếp nhau nên dòng điện chạy qua cả hai có cùng cường độ. Theo…