Vật lý lớp 9

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Vật lý cho học sinh lớp 9.


Học sinh giỏi

So sánh thế năng ban đầu cung cấp cho quả nặng A và thế năng mà quả nặng B thu được khi lên đến vị trí cao nhất. Vì sao có sự hao hụt thế năng này? Thế năng ban đầu của quả nặng A lớn hơn thế năng mà quả nặng B thu được.…

Học sinh giỏi

Hãy nêu những dụng cụ hay thiết bị trong đó điện năng đã được chuyển hóa thành cơ năng, nhiệt năng, quang năng, hóa năng. Quạt máy: Điện năng chuyển hóa thành cơ năng Bếp điện: Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng. Đèn ống: Điện năng chuyển hóa thành quang năng. Nạp ắc quy:…

Học sinh giỏi

Người ta đã dùng những thiết bị nào để chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng, cơ năng, quang năng dùng trong đời sống và sản xuất? Nồi cơm điện: Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng Quạt điện: Điện năng chuyển hóa thành cơ năng. Đèn LED, đèn bút thử điện: Điện năng chuyển…

Học sinh giỏi

Hãy chỉ ra năng lượng của gió đã được biến đổi lần lượt qua các bộ phận của máy như thế nào để cuối cùng thành điện năng. – Gió thổi cánh quạt truyền cho cánh quạt cơ năng. – Cánh quạt quay kéo theo rôto. – Rôto và stato biến đổi cơ năng thành…

Học sinh giỏi

Hãy chứng tỏ rằng không hứng được ảnh của vật ở trên màn. Hãy quan sát ảnh của vật qua thấu kính và cho biết đó là ảnh thật hay ảo, cùng chiều hay ngược chiều, lớn hơn hay nhỏ hơn vật. Đặt vật trong khoảng tiêu cự, màn ở sát thấu kính. Từ từ…

Học sinh giỏi

Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp. Những trường hợp sử dụng kính lúp là: – Đọc những chữ viết nhỏ. – Quan sát những chi tiết nhỏ của một số con vật hay thực vật (như các bộ phận của con…