Vì sao có thể nói “Cấu trúc thư mục có dạng cây”?

Vì sao có thể nói "Cấu trúc thư mục có dạng cây"?

Loading...

Cây thư mục có dạng cây bởi vì mỗi thư mục coi như một cành, mỗi tệp là một lá. Lá phải thuộc về một cạnh nào đó. Mỗi cành ngoài là có thể có các cành con. Ví dụ, sơ đồ sau là cấu trúc thư mục dạng cây:

cau truc thu muc dang cay - Vì sao có thể nói "Cấu trúc thư mục có dạng cây"?

Xem thêm:  Hãy nêu hai cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống.
DMCA.com Protection Status