Vì sao phải phát triển các ngôn ngữ bậc cao?

Vì sao phải phát triển các ngôn ngữ bậc cao?

Loading...

Phải phát triển các ngôn ngữ bậc cao là vì để phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đặc biệt là công nghệ sản xuất máy tính, để tạo ra môi trường làm việc dễ dàng cho các nhà lập trình và đông đảo người dùng. Cũng nhờ đó mới phát triển nhanh nguồn nhân lực lập trình nói riêng và ứng dụng tin học nói chung.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • vi sao can phat trien ngon ngu lap trinh bac cao
Xem thêm:  Hãy kể một số ứng dụng của Tin học.
DMCA.com Protection Status