Vì sao phải phát triển các ngôn ngữ bậc cao?

Vì sao phải phát triển các ngôn ngữ bậc cao?

Phải phát triển các ngôn ngữ bậc cao là vì để phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đặc biệt là công nghệ sản xuất máy tính, để tạo ra môi trường làm việc dễ dàng cho các nhà lập trình và đông đảo người dùng. Cũng nhờ đó mới phát triển nhanh nguồn nhân lực lập trình nói riêng và ứng dụng tin học nói chung.

Xem thêm:  Một máy tính chưa có phần mềm có thể hoạt động được hay không? Vì sao?
DMCA.com Protection Status