Home / Địa lý / Địa lý lớp 7 / Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao.

Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao.

– Do áp dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp.

– Do sự kết hợp chặt chẽ với công nghiệp chế biến.

Check Also

7212 1494911290056 1016 310x165 - Trình bày sự phát triển công nghiệp ờ châu Âu.

Trình bày sự phát triển công nghiệp ờ châu Âu.

– Là nơi tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất thế giới. – Nhiều sản …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *