Vì sao Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học?

Vì sao Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học?
5 (100%) 480 votes

Vì sao Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học?

Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học bởi vì Tin học là một ngành khoa học độc lập với các nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu và ngày càng có nhiều ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • vì sao tin học được hình thành và phát triển
+