Viết các chương trình con tính diện tích tam giác, tròn, vuông, chữ nhật trong một chương trình. Sau đó hỏi chọn một trong các phương án tính diện tích bằng cách chọn trong bảng chọn lệnh

Viết các chương trình con tính diện tích tam giác, tròn, vuông, chữ nhật trong một chương trình. Sau đó hỏi chọn một trong các phương án tính diện tích bằng cách chọn trong bảng chọn lệnh
4.99 (99.83%) 481 votes

Viết các chương trình con tính diện tích tam giác, tròn, vuông, chữ nhật trong một chương trình. Sau đó hỏi chọn một trong các phương án tính diện tích bằng cách chọn trong bảng chọn lệnh sau:

0. Không làm gì hết và trở về màn hình soạn thảo.

1. Tính diện tích hình vuông

2. Tính diện tích hình tròn

3. Tính diện tích tam giác

Loading...

4. Tính diện tích hình chữ nhật

Loading...

 

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • viết chương trình con tính diện tích tam giác
  • cách viết chương trình con cách tính hình chữ nhật
  • viết chương trình có sử dụng chương trình con để tính S hình tròn
  • viết chương trình con tính chu vi tam giác
  • viết chương trình con tính diện tích hcn
+