Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)
5 (100%) 481 votes

Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;
Uses crt;
Var a,b: real;
Begin
   Clrscr;
   Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B > 0');
   Writeln('———————————————————————-');
   Write('nhap a=');readln(a);
   Write('nhap b=');readln(b);
   If a<>0 then
      If a>0 then
         Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>=',-b/a:4:2)
      Else
         Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x<=',-b/a:4:2)
   Else
      If b>=0 then
         Writeln('Bat phuong trinh co vo so nghiem')
      Else
         writeln('Bat phuong trinh vo nghiem');
   Readln;
End.

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • viết chương trình giải bất phương trình ax b 0
DMCA.com Protection Status