Viết chương trình nhập vào họ tên của một người. Sau đó in chuỗi họ tên ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ hoa, toàn bộ chuỗi họ và tên đổi thành chữ hoa.

Viết chương trình nhập vào họ tên của một người. Sau đó in chuỗi họ tên ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ hoa, toàn bộ chuỗi họ và tên đổi thành chữ hoa.
5 (100%) 480 votes

Viết chương trình nhập vào họ tên của một người. Sau đó in chuỗi họ tên ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ hoa, toàn bộ chuỗi họ và tên đổi thành chữ hoa.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • viết chương trình nhập vào họ tên
  • nhập vào họ tên của ai đó và đưa ra màn hình
  • Viết chương trình nhập họ tên của một người rồi in ra màn hình
  • Viết chương trình nhập họ và tên in ra màn hình tên của người đó
  • viet chuong trinh nhap vao ho ten sau do in ra ho