Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp dãy số theo thứ tự giảm dần & tính giá trị trung bình của dãy.

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp dãy số theo thứ tự giảm dần & tính giá trị trung bình của dãy.
5 (100%) 480 votes

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp dãy số theo thứ tự giảm dần & tính giá trị trung bình của dãy.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • nhập dãy n số theo thứ tự giảm dần
  • cho 1 dãy số nguyên n phần tử tính các phần tưt
  • viet chuong trinh nhap vao 1day n so nguyen in day so ra man hinh
+