Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. In ra trong các phần tử trên đường chéo chính.

Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n.

Loading...

a. In ra trong các phần tử trên đường chéo chính.

b. In ra màn hình trong các phần tử trên đường chéo phụ.

ma tran tong duong cheo - Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. In ra trong các phần tử trên đường chéo chính.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • nhập vào 1 ma trận vuông bộ nhơ động
Xem thêm:  Nhập vào thời gian 1 công việc nào đó là x giây. Hãy chuyển đổi và viết ra màn hình số thời gian trên dưới dạng bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây.
DMCA.com Protection Status