Viết đơn xin học.

xin học.

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Kim Đồng

Tên em là: Nguyễn Hữu Hạnh

Nam, nữ: Nam

Sinh ngày: 19 – 09 – 2007

Tại: Tây Ninh

Quê quán: Huyện Hòa Thành – Tỉnh Tây Ninh

Địa chỉthường trú: 75A/7 Thành Thái – Phường 14 – Quận 10

lớp: 5B Lê Đình Chính

Tốt nghiệp tiểu học loại: Khá

Em làm đơn này xin đề nghị Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Kim Đồng xét cho em được vào học lớp 6 của Nhà trường.

Được vào học, em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của Nhà trường, phấn đấu và rèn luyện tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Ý kiến của cha mẹ học sinh.

Kính xin nhà trường chấp thuận cho cháu vào học.

    Mẹ cháu Hạnh                                                                                      Người làm đơn

       Kí tên                                                Kí tên

DMCA.com Protection Status