Viết một đoạn văn từ năm đến sáu câu nói về việc em giúp mẹ quét dọn nhà cửa.

Viết một đoạn văn từ năm đến sáu câu nói về việc em giúp mẹ quét dọn nhà cửa.

Loading...

Chiều hôm qua, em đi học về đến nhà khi bô mọ còn đang bận việc ở cơ quan. Nhìn thấy nền nhà hơi bẩn, em cầm chổi quét từ trong nhà ra đến ngoài sân. Trước đây mẹ không cho em làm việc này vì mẹ muốn dành cho em . Vừa quét xong thì mẹ cũng vừa về đến. Nhìn thấy nhà cửa sạch bóng, mẹ xoa đầu khen con gái mẹ đã lớn. Em cảm thấy rất vui vì đã làm mẹ vừa lòng.

DMCA.com Protection Status