Home / Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8 / Việt Nam đã có những đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hoá thế giới ? Em hãy nêu thêm một vài ví dụ.

Việt Nam đã có những đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hoá thế giới ? Em hãy nêu thêm một vài ví dụ.

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, dân tộc ta đã có những đóng góp đáng tự hào vào nền văn hóa thế giới: kinh nghiệm chống giặc ngoại xâm, truyền thông đạo đức, phong tục tập quán, giá trị văn hóa nghệ thuật, kinh nghiệm vươn lên thoát khỏi đói nghèo, xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội Ổn định… Đặc biệt Việt Nam đóng góp vào kho bảo tàng văn hóa thế giới những di sản văn hóa vật chất, phi vật chất:

–     Quần thể di tích Cố đô Huế;

–     ;

–     Phố cổ Hội An;

–     Di tích Mỹ Sơn;

–    Vườn quôc gia Phong Nha;

–    Nhã nhạc cung đình Huế;

–    Văn hóa ẩm thực ba miền;

–    Áo dài Việt Nam.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • đóng góp vn vào nền văn hóa thế giới
  • đóng góp vn vào nền văn hóa thế giới phi vật thể

Check Also

nu sinh dak lak xin1115 040129 310x165 - Ai có quyền sở hữu chiếc xe, ai chỉ có quyền sử dụng xe?

Ai có quyền sở hữu chiếc xe, ai chỉ có quyền sử dụng xe?

– Người chủ chiếc xe máy mới là người có quyền sở hữu chiếc xe, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *