Home / Địa lý / Địa lý lớp 9 / Ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư

Ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư

+ Mặt tích cực:

– Bồi đáp phù sa tạo nên châu thổ rộng lớn, màu mỡ là địa bàn của sản xuất nông nghiệp

– Cung cấp phù sa cho đồng ruộng và nguồn nước để tăng vụ.

– Các diện tích mặt nước là địa bàn nuôi thủy sản.

– Cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt, tôm cá cho đời sống dân cư.

– Giúp cho việc giao thông thêm thuận lợi.

+ Mặt tiêu cực:

– Chế độ nước thất thường gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, trở ngại cho sinh hoạt dân cư.

– Tốn kém nhiều để xây dựng và bảo vệ hệ thống đê.

Check Also

tyad thumb mllh 310x165 - Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp?

Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp?

+ Tiêu thụ nông sản, giúp cho nông nghiệp phát triển ổn định. + Làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *