Home / Sinh học / Sinh học lớp 8 / Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người?

Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người?

Sự hình thành và ức chế các-phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình thuận nghịch quan hộ mật thiết với nhau, là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • ý nghĩa của sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện trong đời sống cọ người

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Nêu rõ tác hại của bệnh lậu và bệnh giang mai.

Nêu rõ tác hại của bệnh lậu và bệnh giang mai.

Lậu và giang mai là các bệnh lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *