Hóa học lớp 8

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Hóa học lớp 8 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Hóa học lớp 8.


Học sinh giỏi

Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí? Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí là sự xuất hiện chất mới. Từ khóa tìm kiếm nhiều:các hiện tượng hóa học lớp 8hiện tượng hóa học lớp 8phân biệt…

Học sinh giỏi

a) Phản ứng hóa học là gì? b) Chất nào gọi là chất tham gia (hay chất phản ứng), là sản phẩm (hay chất tạo thành). c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần? Hướng dẫn giải: a) Phản ứng hóa học là quá trình làm biến…

Học sinh giỏi

Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. Giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng các chất được bảo toàn. a) Định luật bảo toàn khối lượng: “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất…

Học sinh giỏi

a) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho một cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút kín. b) Vì sao khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại? Hướng dẫn. a) Khi cho cây nến đang cháy vào một lọ…

Học sinh giỏi

Sự khác nhau về điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành?   Phòng thí nghiệm Công nghiệp Nguyên liệu KMnO4, KClO3 không khí, nước Sản lượng đủ để làm thí nghiệm sản lượng lớn Giá thành cao thấp Từ khóa tìm kiếm nhiều:sự…