Hãy nêu những biểu hiện của người thanh niên sống có lí tưởng.

–   Vượt khó trong ;

Loading...

–   Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn;

–   Năng động, sáng tạo và có hiệu quả cao trong công việc;

–   Phấn đấu làm giàu chính đáng cho mình, gia đình và xã hội;

–   Đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội;

Loading...

–   Sẵn sàng lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc;

–   Tham gia phong trào thanh niên tình nguyện…

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

DMCA.com Protection Status