Home / Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 9

Giáo dục công dân lớp 9

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Giáo dục công dân lớp 9.

Bản thân em và tập thể lớp còn có những biểu hiện nào chưa tốt so với yêu cầu giáo dục đạo đức và pháp luật ? Hãy đề ra biện pháp khắc phục những thiếu sót đó.

nu sinh dien do guc hinh 2 310x165 - Bản thân em và tập thể lớp còn có những biểu hiện nào chưa tốt so với yêu cầu giáo dục đạo đức và pháp luật ? Hãy đề ra biện pháp khắc phục những thiếu sót đó.

– Những biểu hiện chưa tốt về đạo đức: + Còn che dấu khuyết điểm của bạn. + Còn trao đổi khi làm bài kiểm tra, nhắc bài cho bạn khi cô giáo kiểm tra miệng… + Còn trốn học. – Những biểu hiện chưa tốt về pháp luật: + + Đi xe đạp hàng ba, đi xe …

Read More »

Hãy nêu ví dụ và phân tích nhận định : Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật là điều kiện để phát triển của mỗi cá nhân và xã hội.

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 12 310x165 - Hãy nêu ví dụ và phân tích nhận định : Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật là điều kiện để phát triển của mỗi cá nhân và xã hội.

Học sinh có thể lấy ví dụ: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng lao động Nguyễn Hải Thoại Phân tích: – ấm gương đó thể hiện sự tự trọng, tự tin, biết chăm lo giúp đỡ người lấy lợi ích của mọi người làm mục tiêu phấn đấu. – …

Read More »

Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật như Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại đã đem lại những lợi ích gì cho bản thân, mọi người và xã hội?

7232 1494911290060 1017 310x165 - Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật như Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại đã đem lại những lợi ích gì cho bản thân, mọi người và xã hội?

 Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật như Anh hùng Lao động Nguyễn Hải thoại đã đem lại lợi ích: – Bản thần anh là tấm gương để mọi người noi theo, anh được Nhà nước tặng Danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kì đổi mới” – Đời …

Read More »

Động cơ nào thôi thúc anh Nguyễn Hải Thoại có suy nghĩ và hành động sáng tạo để phát triển Tổng Công ti Xây dựng Thăng Long ? Động cơ đó biểu hiện những phẩm chất gì của anh?

hoaphuong 25 310x165 - Động cơ nào thôi thúc anh Nguyễn Hải Thoại có suy nghĩ và hành động sáng tạo để phát triển Tổng Công ti Xây dựng Thăng Long ? Động cơ đó biểu hiện những phẩm chất gì của anh?

– Động cơ thúc đẩy Nguyễn Hải Thoại là phải phát triển Tổng Công ti ngang tầm với sự nghiệp đổi mới của đất nước. – Động cơ đó biểu hiện anh là người “sông có đạo đức và tuân theo pháp luật”.

Read More »

Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật?

7128 1494911290046 1013 310x165 - Những chi tiết nào thể hiện Anh hùng Lao động Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức và làm việc theo pháp luật?

–  Chi tiết thể hiện Nguyễn Hải Thoại là người sống có đạo đức: + Biết tự trọng, tự tin, tự lập, có tâm và trung thực; + Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người; + Có trách nhiệm, năng động, sáng tạo (bồi …

Read More »

Liên hệ với tình hình ở trường, lớp (hoặc địa phương) và cho biết em (hoặc gia đình em) được tham gia bàn bạc hay tham gia quyết định những công việc gì của trường, lớp (địa phương).

7215 1494911290057 1016 310x165 - Liên hệ với tình hình ở trường, lớp (hoặc địa phương) và cho biết em (hoặc gia đình em) được tham gia bàn bạc hay tham gia quyết định những công việc gì của trường, lớp (địa phương).

–  Đối với em. + Góp ý kiến về vân đề giải quyết tình trạng ách tắc giao thông sau những giờ tan học ở cổng trường; + Tham gia ý kiến trong những giờ sinh hoạt lớp; tham gia ý kiến trong những buổi gặp mặt ban cán sự …

Read More »

Hiện nay, trong một số gia đình có tình trạng chồng ngược đãi, đánh đập hành hạ vợ. Trước tình trạng đó, nhiều người cho rằng đó là chuyện bình thường, là việc riêng của vợ chồng, gia đình người ta, không nên can thiệp. Em có tán thành quan niệm đó không? Vì sao?

thaohuyen4 4387256 310x165 - Hiện nay, trong một số gia đình có tình trạng chồng ngược đãi, đánh đập hành hạ vợ. Trước tình trạng đó, nhiều người cho rằng đó là chuyện bình thường, là việc riêng của vợ chồng, gia đình người ta, không nên can thiệp.  Em có tán thành quan niệm đó không? Vì sao?

Em không tán thành với quan niệm đó, bởi vì vợ chồng phải có nghĩa vụ tôn trọng, thương yêu, giúp đỡ nhau. Hành động chồng ngược đãi, đánh đập, hành hạ vợ là trái với đạo đức, trái với pháp luật, bị xã hội lên án. Hành động “bạo …

Read More »