Tại sao muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau.

Muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau vì khi vảy nước vào rau, nước sẽ thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên khiến rau tươi, không bị héo.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • tại sao muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau
Xem thêm:  Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?
DMCA.com Protection Status