Học sinh chúng ta thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng bằng cách nào?

Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng của thể hiện qua các việc làm sau:

Loading...

–  Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các tài sản trong lớp như bàn ghế, cửa sổ, bóng điện, quạt…

– Thực hiện đúng các quy định của nhà trường (nội quy khi mượn sách ở thư viện, nội quy ở các phòng học chung, nội quy khi học ở phòng thí nghiệm…).

– Không vứt rác bừa bãi ra sân trường, nơi công cộng;

–  Đấu tranh chông những hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước;

Loading...

– Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • học sinh chúng ta thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước
DMCA.com Protection Status