Home / Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 8 / Học sinh chúng ta thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng bằng cách nào?

Học sinh chúng ta thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng bằng cách nào?

Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng của thể hiện qua các việc làm sau:

–  Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các tài sản trong lớp như bàn ghế, cửa sổ, bóng điện, quạt…

– Thực hiện đúng các quy định của nhà trường (nội quy khi mượn sách ở thư viện, nội quy ở các phòng học chung, nội quy khi học ở phòng thí nghiệm…).

– Không vứt rác bừa bãi ra sân trường, nơi công cộng;

–  Đấu tranh chông những hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước;

– Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • học sinh chúng ta thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Ai có quyền sở hữu chiếc xe, ai chỉ có quyền sử dụng xe?

Ai có quyền sở hữu chiếc xe, ai chỉ có quyền sử dụng xe?

– Người chủ chiếc xe máy mới là người có quyền sở hữu chiếc xe, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *