Hãy giải thích câu thành ngữ “Rừng vàng, biển bạc”.

Câu thành ngữ muốn nói: Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, tài nguyên thiên nhiên phong phú vì thế chúng ta phải có trách nhiệm khai thác hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên chính là góp phần bảo vệ sự sống của chúng ta.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • giải thích câu thành ngữ rừng vàng biển bạc
  • giai thich cau tuc ngu rung vang bien bac
  • hãy giải thích câu thành ngữ rừng vàng biển bạc
  • giải thích câu rừng vàng biển bạc
DMCA.com Protection Status