Home / Lịch sử / Lịch sử lớp 11 / Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên?

Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên?

Vì Đà Nẵng có hải cảng dễ đổ bộ bằng đường biển và nếu chiếm được Đà Nẵng thì dễ phòng ngự hơn vì đèo Hải Vân ngăn chận quân triều đình phản công. Và cũng trực tiếp uy hiếp triều đình Huế. Quân triều đình quá nhu nhược mặc dù đã dự báo được sự xâm lăng của người Pháp, không có kế sách, không có chiến lược, không đoàn kết, triều đình nhu nhược đầu hàng.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • tại sao thực dân pháp chọn đà nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên
Xem thêm:  Nêu những nét nổi bật của cao trào cách mạng 1918-1923 ở các nước châu Âu

Check Also

7194 1494911290054 1015 310x165 - Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm?

Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm?

Với chính sách cải cách hành chính, vua vẫn là người có quyền lực tối …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *