Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên?

Vì Đà Nẵng có hải cảng dễ đổ bộ bằng đường biển và nếu chiếm được Đà Nẵng thì dễ phòng ngự hơn vì đèo Hải Vân ngăn chận quân triều đình phản công. Và cũng trực tiếp uy hiếp triều đình Huế. Quân triều đình quá nhu nhược mặc dù đã dự báo được sự xâm lăng của người Pháp, không có kế sách, không có chiến lược, không đoàn kết, triều đình nhu nhược đầu hàng.

Loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • tại sao thực dân pháp chọn đà nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên
Xem thêm:  Nguyên nhân và duyên cớ của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
DMCA.com Protection Status